top of page

За Проекта

Какво представлява проектът e-Care?

e-Care - Отворено и дистанционно обучение за палиативни грижи в домашна среда, финансиран по програма „Еразъм +“, има за цел да обучи чрез дистанционно обучение хора, полагащи палиативни грижи в болнични отделения или хосписи, домове за грижа за стари хора,  членове на семейството или роднини, които предоставят грижи в домашни условия. Необходимите учебни материали ще бъдат разработени съобразно потребностите и заявените очаквания за нови знания и умения на целевата група.

Заглавие на Проекта

  • „Отворено и дистанционно обучение за палиативни грижи в домашна среда“

Продължителност на проекта

  • 32 месеца (14-10-2019 / 13-06-2022)

Бюджет на проекта

  • 254,615€

Координатор на проекта

Партньори по проекта

  • Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie, Poland

  • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Turkey, Turkey

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

  • Municipiul Fagaras, Romania

  • Sinergia Societa Cooperative Sociale,Italy

  • Marie Curie Association, Bulgaria

  • APEC - Advanced Project Education Consulting, Turkey

bottom of page