top of page
180px-Kırklareli_Üniversitesi_logosu.jpg

Universitatea Kırklareli, Turcia

Universitatea Kırklareli (KLU) este o universitate de stat care a fost înființată în 2007 și este situată în Kirklareli. Kirklareli este o localitate din Balcani, situată în apropiere de Istanbul, care oferă o atmosferă de studiu pașnică și plăcută studenților. În anul 2019, KLU era formată din 3 institute, 10 facultăți, 3 școli, 7 școli profesionale și un Centru de educație continuă care oferă diferite domenii de studiu ale științelor sociale, științelor naturii și științelor sănătății. Programele de studiu sunt organizate conform principiilor Bologna. KLU are 800 de cadre didactice, un personal administrativ format din 500 de angajați și aproximativ 30.000 de studenți. În plus, universitatea include și 14 institute și centre de cercetare, la care se adaugă și 70 de cluburi ale studenților, unde studenții pot rămâne activi implicându-se în diferite activități.

 

Institutul de sănătate are în prezent 4 departamente care sunt Departamentul pentru Dezvoltarea Copilului, Departamentul de Sănătate Publică, Departamentul pentru Asistenți Medicali și Departamentul pentru Moașe. În plus, aduce o contribuție și comunității din regiune, având în vedere că Institutul de Sănătate al Universității își poate asuma responsabilități în domeniul sănătății în legătură cu prevenirea bolilor, îngrijirea pacienților și starea de sănătate, cu scopul de a deveni o instituție de învățământ medical recunoscută la nivel național și internațional, cu absolvenți calificați, care dorește să își atingă obiectivele prin puterea cunoștințelor științifice pe care le deține și viziunea globală. În contextul programului Erasmus+, KLU a semnat până în prezent acorduri interinstituționale cu peste 70 de universități din țări participante la program din Europa. În plus, față de aceste acorduri semnate cu țările participante la program, universitatea a încheiat și 15 acorduri interinstituționale cu țări partenere din afara continentului european.

http://www.klu.edu.tr/

https://www.aile.gov.tr/ankara

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Turcia

Ministerul Familiei, Muncii și Serviciilor Sociale decide politicile sociale cu privire la familie, femei, copii, vârstnici și persoane cu dizabilități. Direcțiile teritoriale prestează servicii sociale în conformitate cu aceste politici pe întreg teritoriul Turciei. Direcțiile teritoriale pentru Familie, Muncă și Servicii Sociale sunt subordonate Ministerului. Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Direcția Teritorială pentru Familie, Muncă și Servicii Sociale din Ankara) este o autoritate locală înființată în anul 1983. Printre atribuțiile sale se numără: dezvoltarea și implementarea politicilor legate de serviciile sociale și solidaritatea la nivel local, protejarea structurii familiei, desfășurarea serviciilor sociale și a activităților de solidaritate pentru copii, prevenirea discriminării împotriva femeilor, aplicarea tuturor măsurilor de protecție și soluțiilor disponibile pentru persoanele cu dizabilități și vârstnici, aplicarea de măsuri de protejare a rudelor martirilor și veteranilor împotriva tratamentelor injuste și lipsurilor materiale, organizarea de activități de solidaritate pentru persoanele care au nevoie de protecție și ajutoare sociale, aplicarea de măsuri de protejare a integrității familiei și asigurarea coordonării și colaborării între alte instituții și ONG-uri. Direcția are 1.500 de angajați (asistenți sociali, profesori, psihologi, sociologi, statisticieni, specialiști în educație, asistenți medicali, specialiști în mass-media, formatori) și 30 de instituții afiliate (pentru copii, tineri, vârstnici, femei, persoane cu dizabilități și toate celelalte grupuri defavorizate).

www.ailevecalisma.gov.tr

apec-e1512028221633.png

APEC Education and Consulting, Turkey

APEC este o întreprindere care activează în domeniul educației ce se concentrează în principal pe dobândirea competențelor solicitate în secolul XXI, conceperea de programe educaționale, dezvoltarea standardelor ocupaționale prin diverse analize, organizarea de cursuri de formare și gestionarea proiectelor europene. APEC are un personal format 8 angajați, cercetători, formatori și experți în proiecte.

 

Începând cu anul 2000, echipa APEC oferă cursuri de formare și programe educaționale pentru cadre didactice și adulți pe diferite teme la nivel național și internațional. Oferă, de asemenea, sesiuni de consiliere psihologică și reabilitare pentru indivizi sau grupuri restrânse. 

 

www.apecdanismanlik.com.tr

IMG_9972.JPG

Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie, Polonia

 

Universitatea de Economie și Inovare din Lublin (WSEI) este o instituție de învățământ superior privată, înființată în anul 2001. WSEI oferă programe complete de studii universitare într-o gamă largă de discipline academice. Cu peste 6.000 de studenți (dintre care aproximativ 80% cursanți nerezidenți), este o universitate recunoscută la nivel național care își duce la îndeplinire angajamentul de a încheia parteneriate cu organizații și instituții ale UE pentru a sprijini educația, formarea și cercetarea.

 

Conform clasamentului național „Perspective” 2017, WSEI se situează pe locul 1 în rândul universităților private din regiune și pe locul 18 la nivel național. În ultimii 6 ani consecutivi, Universității WSEI i-a fost conferit în mod regulat titlul de „Școală a liderilor” de către Fundația pentru Dezvoltarea Învățământului Superior. WSEI oferă o experiență educațională distinctă, printr-o serie de cursuri profesionale/cursuri pre-universitare, universitare și postuniversitare, inclusiv în domeniile economie, management, informatică, toate susținute de o activitate intensă de cercetare și transfer de cunoștințe (Centrul pentru Tehnologia Informației și Siguranța Transporturilor).

www.wsei.lublin.pl

IMG_9971.JPG

Municipiul Fagaras, Romania

MUNICIPIUL FAGARAS este o unitate administrativ-teritorială organizată și care funcționează în conformitate cu principiile descentralizării, autonomiei locale, decentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes special.

 

Din punct de vedere administrativ, municipiul Făgăraș este parte a județului Brașov, situat în centrul României, și al doilea oraș ca mărime al județului.

 

Făgăraș a obținut statutul de unitate administrativă teritorială în luna iulie 1979.

 

Municipiul Făgăraș și Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș dezvoltă în comun planuri pentru serviciile medicale comunitare la nivel local, implicând toate instituțiile și factorii care activează în domeniu sau pot influența serviciile de asistență medicală și socială, monitorizând în același timp implementarea planurilor comunitare de asistență socială și medicală.

www.primaria-fagaras.ro

IMG_9973.JPG

Sinergia Societății Cooperative Sociale, Italia

Sinergia Società Cooperativa Sociale este o organizație non-profit înființată în Bitonto (în Puglia, în partea de sud a Italiei) în anul 2009. Personalul Sinergia este format din 10 profesioniști, iar organizația activează în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, îmbătrânirii active, integrării sociale și profesionale a tinerilor și grupurilor țintă vulnerabile.

 

Printre activitățile desfășurate se numără:

• Monitorizarea și informarea părților interesate de la nivel local despre oportunitățile oferite de Uniunea Europeană; • Promovarea și susținerea participării actorilor locali la activități la nivel european, național și local, prin prezentarea de proiecte conforme cu metodologia UE; • Răspândirea culturii europene în contextul local și creșterea gradului de conștientizare cu privire la conceptul de cetățenie europeană; 

• Demararea și menținerea unui dialog constant și constructiv cu instituțiile UE; • Valorificarea inițiativelor, ideilor și proiectelor locale prin oportunități comunitare; • Facilitarea participării actorilor locali la procesul instituțional politic și comunitar; • Promovarea mobilității tinerilor ca oportunitate de a contribui la crearea unei identități europene prin diferite experiențe; • Promovarea dezvoltării personale și sociale a tinerilor prin oportunități europene. • Încurajarea rețelelor internaționale, a parteneriatelor europene și a schimbului de bune practici; • Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor locale și sprijinirea inovării; • Furnizarea de instruire și îndrumare cu privire la programele și oportunitățile pentru tineri promovate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei în domeniile educație, formare, mobilitate și cetățenie; • Oferirea de instruire cu privire la oportunitățile de finanțare facilitate pentru recrutarea și implicarea persoanelor defavorizate în activități independente.

Sinergia este implicată în mai multe proiecte de cooperare, atât la nivel local, cât și la nivel european. Sinergia este membru al LegaCoop Puglia, confederația regională a întreprinderilor cooperative; unul dintre membrii cooperativei fiind referentul pentru programele de integrare profesională la cooperativelor sociale membre ale acestei rețele. 

www.sinergiasociale.it

IMG_9969.JPG

Asociația Marie Curie, Bulgaria

ASOCIAȚIA MARIE CURIE - MCA, SUCURSALA SMOLYAN, este un ONG care reprezintă persoanele cu dizabilități, activitățile sale fiind îndreptate în totalitate către persoanele cu dizabilități și vârstnici (55+). Sucursala a fost înființată în 2015 în localitatea Smolyan ca parte a Asociației Marie Curie-MCA Bulgaria și, până în acest moment, în activitățile lor în domeniul educației, formării și consultanței au implicat peste 7.000 de beneficiari în fiecare an. Echipa ASOCIAȚIEI MARIE CURIE- MCA, SUCURSALA SMOLYAN a gestionat și a coordonat mai multe proiecte naționale și internaționale. Până în prezent, activitățile asociației au vizat: programe inovatoare de educație și formare profesională adaptate la cerințele reale ale pieței forței de muncă sub aspect european (prin metoda VISAGE a RNIB); Scheme flexibile care ajută la dezvoltarea carierelor tinerilor și persoanelor din grupuri defavorizate, cum ar fi îndrumarea și instruirea persoanelor cu dizabilități, instrumente de auto-prezentare atractivă și eficientă în fața potențialilor angajatori; Consilierea persoanelor cu dizabilități pentru a încuraja un stil de viață independent; Oferirea de oportunități de participare la formare și practică profesională la nivel internațional; Instruirea profesioniștilor care lucrează cu persoane cu dizabilități pentru a crește calitatea muncii lor; Cooperarea cu ONG-uri, organizații de formare profesională, universități și alte instituții la nivel regional, național și internațional; Dezvoltarea cadrului de echivalare pentru evaluarea realizărilor persoanelor cu dizabilități și din categorii dezavantajate; Adoptarea uni abordări inovatoare în procesul de formare, integrate în sistemele ODL pentru formare flexibilă și accesibilă, bazată pe cercetări și metode contemporane de formare profesională și educație. Aceste activități au condus la înființarea unei rețele extinse de parteneri, cum ar fi universități, autorități locale și naționale, instituții de formare și organizații paneuropene ale utilizatorilor finali. ASOCIAȚIA MARIE CURIE - MCA, SUCURSALA SMOLYAN colaborează strâns și cu mediul de afaceri, prin intermediul rețelei angajatorilor care are peste 100 de membri, și cu utilizatorii finali (persoane cu dizabilități și vârstnici) care vor asigura experiența necesară pentru implementarea proiectului în regiunea Rodopi și în Bulgaria.

www.marie-curie-bg.org

unnamed.png

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turcia

 

Cu cei 49.791 de studenți ai săi, Universitatea Çanakkale Onsekiz Mart (COMU) este una dintre cele mai competitive universități din Turcia și caută întotdeauna oameni cei mai talentați care să joace un rol important în viitorul său. COMU este o universitate de stat modernă, dedicată excelenței academice la nivel mondial. Reputația și popularitatea Universității COMU în Turcia se bazează pe experiența didactică și procesul de învățare de înaltă calitate oferit studenților universității. În cadrul COMU, puteți lucra cu personal academic bine calificat, inteligent și dedicat care vă va încuraja dezvoltarea personală pentru a continua să aveți succes și după absolvire. În universitatea noastră, studenții au acces la resurse importante de învățare și facilități moderne. Universitatea Çanakkale Onsekiz Mart deține un fond de cercetare care încurajează progresul și dezvoltarea societății prin finanțarea proiectelor de cercetare științifică. De asemenea, COMU urmărește în mod activ și să propună și să dezvolte proiecte în cadrul programelor internaționale de cercetare. În anul 2014, COMU a atras milioane de euro sub formă de subvenții de cercetare și venituri din contracte de la o largă varietate de finanțatori, inclusiv UE, Consiliul pentru Cercetare în Știință și Tehnologie (TUBITAK) din Turcia, Ministerul Dezvoltării din Turcia, Consiliul Învățământului Superior din Turcia și diverse ONG-uri.

https://www.comu.edu.tr/

bottom of page