top of page

e-Care Palliative

Educație deschisă și la distanță pentru îngrijirea paliativă la domiciliu

Image by Cristian Newman

Despre Proiectul

e-Care Palliative is an Erasmus+ Project ( 2019-1-TR01-KA204-077109 )

Proiectului Erasmus+ e-Care - Educație deschisă și la distanță pentru îngrijirea paliativă la domiciliu  are drept scop instruirea/formarea adulților (îngrijitorilor care lucrează în spitale sau centre specializate de tip hospice, centre de asistență medicală și centre rezidenţiale pentru vârstnici, membri ai familiilor pacienților și rude care asigură îngrijirea la domiciliu etc.) prin educație la distanță. Materialele educative necesare vor fi elaborate pentru grupul țintă, pe durata proiectului, în scopul asigurării realizării obiectivelor proiectului.

Consorțiul proiectului este format din organizații publice și private din cinci țări: Turcia, România, Polonia, Italia și Bulgaria.

bottom of page