top of page

1

Kırklareli, Turkey

Kick-off

Kick-off Meeting 

Pierwsze spotkanie projektowe 

Pierwsze spotkanie projektu e-Care

13-14 stycznia 2020

Kırklareli, Turcja

 

Partnerzy, którzy zostali zaprezentowani na spotkaniu projektowym: 

Kırklareli Üniversitesi, Turcja

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turcja

 

Prowincjonalna Dyrekcja ds. Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej w Ankarze, Turcja

 

Municipiul Fagaras, Rumunia

 

Sinergia Societa Spółdzielnia Socjalna, Włochy

 

Advanced Project Education Consulting, (Doradztwo w zakresie zaawansowanych projektów edukacyjnych), Turcja

 

Stowarzyszenie Marie Curie, Bułgaria

WPROWADZENIE : 

Spotkanie inaugurujące projekt e-Care odbyło się w dniach 13-14 stycznia 2020, w siedzibie Uniwersytetu Kırklareli w Turcji. Agenda została podzielona na dwie części, Dzień 1 i Dzień 2 spotkania. Podczas spotkania do porządku dziennego dodano nowe punkty, które partnerzy uznali za konieczne. Po zakończeniu spotkania pierwszego dnia, zorganizowano kolację dla wszystkich uczestników z instytucji partnerskich projektu. spotkanie to było bardzo ważne dla zdrowej realizacji pozostałej części projektu.

 

Omawiane tematy;

• Zarządzanie projektem

• Zarządzanie techniczne i administracyjne

• Strona internetowa projektu

• Planowanie spotkań online

• Komunikacja między partnerami

• Kwestie finansowe i zarządzanie budżetem

• Omówienie harmonogramu projektu i wykresu Gantta

• Przygotowanie szczegółowego planu pracy

• Planowanie działań do następnego spotkania

• Plan upowszechniania

• Baza kontaktów danych interesariuszy

• Ulotka projektu

• Logo projektu

• Media społecznościowe

• Biuletyny elektroniczne

• Ocena jakości spotkania inauguracyjnego

• Planowanie drugiego spotkania

bottom of page