top of page

e-Care Palliative

CELE

3.jpg

1.

zapewnienie osobom dorosłym wysokiej jakości wiedzy na temat opieki paliatywnej w każdym etapie choroby

5.jpg

2.

promowanie domowej opieki paliatywnej, poprzez podnoszenie kwalifikacji opiekunów paliatywnych

8.jpg

3.

odnowienie wiedzy opiekunów pracujących w hospicjach w kontekście uczenia się przez całe życie

6.jpg

4.

oferowanie komfortowej i lepszej jakości życia dla pacjentów paliatywnych

bottom of page