top of page

e-Care

Prace intelektualne

 • Program kursu

 • Moduły kursu

 • Platforma cyfrowa

 • Seria filmów edukacyjnych

 • Przewodnik dla trenera

 • Przewodnik dla uczestników szkoleń

IO - 1    Program kursu

 • Typ danych wyjściowych : Kurs / program nauczania – Przygotowanie i opracowanie

 • Opis rezultatu prac intelektualnych : Opis i innowacyjność: Zostanie opracowany program szkoleniowy, który będzie określał tytuł i podtytuły tematów, wskazywał osiągnięcia uzyskane z każdego przedmiotu oraz ile czasu zostanie poświęcone na każdy przedmiot. Czas trwania kursu zostanie ustalony zgodnie z przygotowanym programem nauczania. Innowacyjność: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Turcji, nie ma takiego programu kształcenia dla osób dorosłych. Po raz pierwszy taki zdalny i otwarty program szkoleniowy zostanie opracowany z partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

 • Wpływ : w życiu kazdego człowieka, może pojawić się nieuleczalna choroba lub trwałe kalectwo, dlatego potrzebna jest opieka paliatywna. To wspólny problem całego społeczeństwa. Treść opracowanego programu szkoleniowego zostanie przygotowana na poziomie europejskim. Dzięki niemu wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do takiej samej wiedzy. 

 • Użyteczność : Treść programu szkoleniowego będzie dostępna dla wszystkich chętnych. Program zostanie najpierw opracowany w języku angielskim, a następnie wszyscy partnerzy będą tłumaczyć do na języki krajowe.

 • Lider zadania : UNIWERSYTET KIRKLARELI

IO - 2  Moduły kursu

 • Typ rezultatu : Materiały do ​​nauki / nauczania / szkolenia - Publikacja akademicka / naukowa 

 • Opis rezultatu pracy intelektualnej : Treść programu szkolenia z opieki paliatywnej, zostanie przygotowana przez specjalistów i pracowników służby zdrowia. Program szkolenia obejmie następujące tematy: -Modul 1: Opieka nad pacjentem (zaoptrywanie ran, leczenie odleżyn lub ran chirurgicznych) - Moduł 2: Opieka pacjenta z cewnikiem - Moduł 3: Problemy z oddychaniem - Moduł 4: Ćwiczenia i fizjoterapia w łóżku - Moduł 5: Nadzór nad lekami na receptę i innymi lekami - Moduł 6: Postępowanie w nagłych wypadkach w domu - Moduł 7: Edukacja krewnych i personelu w zakresie samoopieki - Moduł 8: Podejście do choroby Alzheimera - pacjenci z demencją - Moduł 9: Ocena pacjenta (monitorowanie ciśnienia krwi, temperatury, tętna i długości oddechu) - Moduł 10: Zarządzanie bólem - Moduł 11: Komunikacja z pacjentem - Moduł 12: Komunikacja z placówkami służby zdrowia - Moduł 13: Zarządzanie problemami psychologicznymi - Moduł 14: Informowanie o prawach pacjentów, osób starszych i ich krewnych regulacje krajowe i zagraniczne.

 • Wpływ: 1- Zapobieganie zniekształceniu informacji o opiece paliatywnej pacjentów w Internecie 2- Grupa docelowa będzie mogła w każdej chwili uzyskać dostęp do informacji, odnowić w ten sposób swoją wiedzę 3- Grupa docelowa pozna swoje prawa (koszty utrzymania, świadczenia socjalne, świadczenia dla niepełnosprawnych, zaświadczenia dla osób niepełnosprawnych itp.) 4- Łatwiej będzie walczyć psychicznie i fizycznie. 5- Zwiększy się komfort pacjenta i osób starszych. 6- Osoby dorosłe nisko wykwalifikowane lub z niskimi umiejętnościami, które chcą pracować w służbie zdrowia lub świadczyć opiekę paliatywną w domu, uzyskają możliwość znalezienia pracy na podstawie otrzymanego certyfikatu.

 • Innowacyjność : treść zostanie przygotowana w partnerstwie międzynarodowym. Ponieważ poziom opieki paliatywnej świadczonej w domu, może różnić się w zależności od poziomu społeczno-kulturowego i gospodarczego kraju. Treść programu zostanie zweryfikowana przez partnerów, a wszystkie wymienione powyżej moduły zostaną ocenione. Moduły zostaną umieszczone na platformie. Tak więc program szkolenia dla opiekunów paliatywnych w domu, zostanie ulepszona zgodnie z aktualnymi wymaganiami i potrzebami.

 • UżytecznośćTreść programu szkoleniowego będzie dostępna dla wszystkich, zainteresowanych osób. Partnerzy przygotują także tłumaczenie modułów na języki krajowe.

 • Leading Organisation : KIRKLARELI UNIVERSITESI

IO - 3  Platforma cyfrowa

 • Typ rezultatu : Edukacja otwarta / online / cyfrowa - kurs / moduł e-learningowy

 • Opis rezultatu pracy intelektualnej : Edukacja zdalna i otwarta niezbędna dla osób, które mają trudności z uzyskaniem formalnej edukacji z różnych powodów. -Ten innowacyjny projekt, będzie otwartą i zdalną metodą nauczania dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach lub o niskich umiejętnościach w zakresie opiekunów paliatywnych w domu - Inną innowacyjną stroną projektu możliwość uzyskania certyfikatu. Platforma umożliwi rejestrację chętnych z całego świata. Materiały / dokumenty edukacyjne zostaną umieszczone na platformie  i będą dostępne dla użytkowników. Materiały edukacyjne zostaną również umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Turcji.

 • Wpływ : -Platforma cyfrowa umożliwi udział w interaktywnym szkoleniu, dzięki czemu wykładowcy będą mieli możliwość komunikowania się na żywo z uczestnikami. -Uczestnicy mogą zalogować się na platformę i uzyskać wsparcie w dowolnym momencie, mogą przeglądać tematy lub uzupełnić swoją wiedzę. - Platforma będzie dostępna z każdego miejsca, wystarczy dostęp do Internetu. - Jedną z zalet platformy cyfrowej, jest możliwość połączenia w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu kursu. - platforma będzie bardziej atrakcyjna dla uczestników. - na platformie cyfrowej będzie udostępniony link do strony internetowej lub dane kontaktowe dyżurnych aptek, zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków pomocy społecznej.

 • Użyteczność: platforma cyfrowa będzie dostępna dla każdego. Wszyscy partnerzy przetłumaczą treści na języki narodowe. Dzięki czemu platforma cyfrowa będzie użyteczna.

 • Lider zadania : UNIWERSYTET KIRKLARELI

IO - 4  seria filmów edukacyjnych 

 • Typ danych wyjściowych : Materiały do ​​nauki / nauczania / szkolenia - Literatura (powieści, opowiadania, opowieści, poezja, komiksy, sztuki teatralne itp.)

 • Innowacja: dla każdego modułu zostaną nagrane krótkie filmy wideo, które zostaną umieszczone na platformie cyfrowej. Filmy zostaną opublikowane także w mediach społecznościowych. Treść filmów zostanie przygotowana przez ekspertów, w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia. Jest to ważne ze względu na to, że niektóre tematy wymagają szkolenia praktycznego. Dzięki serii firlmów otrzymanie takiego szkolenia wizualnego będzie możliwe. Na przykład pielęgnowanie cewnika, pomiar pulsu, pielęgnacja ciała itp.

 • Wpływ: W programie szkolenia, niektóre tematy wymagają praktycznego przedstawienia. Jedynym sposobem pokazania praktyktycznej części szkolenia w edukacji zdalnej jest wideo. Dlatego planujemy opracować serię filmów. Dorośli będą się uczyć, oglądając i słuchając filmów. Filmy nie będą zbyt długie i nudne, oparte jedynie na narracji. Materiały dotyczące opieki zdrowotnej, zostaną przedstawione i wyjaśnione w filmach. Terminy medyczne nie będą nadużywane w filmach. Dla większego  zrozumienia przez uczestników, w filmach zostanie użyty prosty język. 

 • Lider zadania : APEC Egitim Danismanlik Ltd.

IO - 5  Przewodnik dla trenerów

 • Typ rezultatu : Materiały do ​​nauki / nauczania / szkolenia - Przewodnik / podręcznik / materiały zawierające wytyczne

 • Opis : Zostanie stworzony podręcznik dla nauczycieli, którzy będą przeprowadzać szkolenie na platformie. Ten podręcznik będzie służył jako przewodnik dla trenerów. Nauczyciele uzyskają: - informacje o sposobie korzystania z platformy cyfrowej. - metody oceny i pomiaru wiedzy. - wprowadzenie do materiałów edukacyjnych – informacje nt. czasu trwania szkolenia. - Określenie oczekiwanych osiągnięć.

 • Lider zadania : WYZSZA SZKOLA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

IO - 6  Podręcznik dla uczestników

 • Typ rezultatu : Materiały do ​​nauki / nauczania / szkolenia - Przewodnik / podręcznik / materiały zawierające wytyczne

 • Innowacyjność : zostanie przygotowany przewodnik dla uczestników. Będzie zawierał następujące tematy: - ogólne informacje o kursie / programie, - wymagania dotyczące rejestracji. - Cel kursu / programu - krótką informację o sposobie korzystaniu z platformy cyfrowej (założenie konta, jak się zarejestrować i uzyskać hasło, exc.) - Informacje o sposobie certyfikacji.

 • Wpływ : Certyfikat zostanie przyznany osobom, które pomyślnie ukończyły szkolenie. Dzięki realizacji tego projektu zapewnimy nowe miejsca pracy dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach lub o niskich umiejętnościach.

 • Lider zadania : ANKARA AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER IL MUDURLUGU

bottom of page