top of page

e-Care Palliative

ZDALNA İ OTWARTA EDUKACJA W ZAKRESİE DOMOWEJ OPİEKİ PALİATYWNEJ

Image by Cristian Newman

O projekcie

e-Care Palliative to projekt Erasmus + (2019-1-TR01-KA204-077109)

E-Care - Zdalna i otwarta edukacja w zakresie domowej opieki paliatywnej w projekcie Erasmus+ ma na celu zdalne szkolenie osób dorosłych (opiekunów pracujących w szpitalach lub hospicjach, członków rodzin i krewnych pacjentów w domach opieki i seniorów). Aby osiągnąć cel projektu, w trakcie jego trwania zostaną opracowane niezbędne materiały dydaktyczne dla grupy docelowej.

Konsorcjum projektu składa się z organizacji publicznych i prywatnych z pięciu krajów: Turcji, Rumunii, Polski, Włoch i Bułgarii.

bottom of page