top of page

1

Kırklareli, Turkey

Kick-off

Първа международна среща 

Първа партньорска среща по проект e-Care
13-14 януари 2020 г.
Къркларели, Турция
 
Университет Къркларели,

Участващи партньори : 

Университет Къркларели Kirklareli (Турция, координатор на проекта)

Университетът по икономика и иновации в Люблин (Полша)

 

Университет „Чанаккале Онсекиз Март“

 Провинциална дирекция на семейството, труда и социалните услуги в Анкара (Турция)

APEC - (Турция)

Община Фагараш (Румъния)

Социално кооперативно общество „Синергия“ (Италия)

 Асоциация „Мария Кюри – MСА“ клон Смолян (MCA) (България).

ВЪВЕДЕНИЕ : 

Първа партньорска среща на проекта e-Care, на която  университета Къркларели беше домакин, се проведе от 13 до 14 януари 2020 г. Мястото на срещата беше в конферентна зала на университет Къркларели в град Лозенград, Турция. Програмата беше разделена на две части, Ден 1 и Ден 2 на срещата. По време на срещата в дневния ред бяха добавяни и нови точки за дискусия при необходимост. След работната програма през първия ден беше организирана вечеря за всички представители от партньорските организации. Тази среща беше от ключово значение за успешното изпълнение на останалата част от проекта.   
 
Обсъдени теми; 
•    Управление на проекта
•       Технически и административен мениджмънт
•       Уебсайт на проекта
•       Планиране на онлайн срещи
•       Комуникация между партньори
•       Финансови въпроси и управление на бюджета
•       Обсъждане на времевата линия на проекта 
•       Изготвяне на подробен работен план
•       Планиране на дейностите до следващата среща
•       План за разпространение на резултатите
•       База данни с контакти на заинтересованите страни
•       Брошура 
•       Лого на проекта
•       Социални медии
•       Електронни бюлетини
•       Оценка на качеството на Първата партньорска среща
•       Планиране на следващата международна среща
 

bottom of page