top of page

e-Care

Интелектуални резултати

 • Учебна програма за курса

 • Обучителни модули

 • Дигитална платформа

 • Поредица от образователни видеоклипове

 • Ръководство за обучители

 • Ръководство за обучаващи се

ИР1 Учебната програма на курса

 • Вид : Курс / учебна програма - Дизайн и разработване

 • Описание на интелектуалния резултат : Ще бъде разработена учебна програма, която ще посочва заглавията и подзаглавията на предметите, какви постижения от ученето се очакват, и колко време ще бъде отделено за всяка тема. Продължителността на курса ще бъде определена в съответствие с изготвената учебна програма. 
  Иновация: Министерството на образованието не предлага такава програма за дистанционно и отворено обучение по палиативни грижи на възрастни. Такава програма ще бъде разработена за първи път от международния екип по проекта e-Care.

 • Въздействие: Съществуват сериозни заболявания, които не могат да бъдат излекувани и тогава са необходими палиативни грижи. Това е проблем на цялото  обществото. Ще бъде изготвена програма за обучение на европейско ниво. 

 • Преносимост: Съдържанието на учебната програмата ще бъде достъпно свободно за употреба. Програмата първо ще бъде разработена на английски език, а след това преведена и на останалите партньорски езици. 

 • Водеща организация : Университет Къркларели

ИР2 Модулите на курса

 • Вид : Учебни материали - Академична / научна публикация

 • Описание на интелектуалния резултат : Съдържанието на програмата за обучение по палиативни грижи ще бъде изготвено от здравни специалисти и експерт. Учебната програма ще включва следните теми:

 • Модул 1. Грижа за раната

 • Модул 2. Хигиена и грижа при прилагане на инвазивно-неинвазивни методи

 • Модул 3. Дихателни проблеми

 • Модул 4. Упражнения и физиотерапия в леглото

 • Модул 5. Следване на лекарските предписания

 • Модул 6. Справяне при спешност и неотложност

 • Модул 7. Лични грижи за потребителя

 • Модул 8. Подходи към потребители с Алцхаймер - Деменция

 • Модул 9. Оценка на потребителя

 • Модул 10. Справяне при болки

 • Модул 11. Общуване с потребителя

 • Модул 12. Комуникация с медицинските институции

 • Модул 13. Управление на психологическите проблеми

 • Модул 14. Права на потребителя и на роднините на потребителя

 • Модул 15. Хранене

Въздействие : 

 1. Ограничаване на достъпа на потребителя до неточна или невярна информация достъпна в интернет относно палиативните грижи;

 2. Целевите групи ще има достъп до информация по всяко време и така да подновява знанията;

 3. Целевите групи ще се запознаят със законните си права (разходи за консумативи и медикаменти, социални помощи, пенсия, лична карта за хора с увреждания и др.)

 4. Лицата, предоставящи палиативни грижи ще бъдат подкрепени психологически и физически. 

 5. Комфортът на пациента ще се повиши.

 6. Неквалифицирани или нискоквалифицирани хора, които искат да работят в сферата на палиативните грижи  ще увеличат шансовете си за работа посредством обучението и сертификата, който ще получат.

 • Иновация: Предоставянето на палиативни грижи в домашна среда  е вероятно да се различава от това в другите страни  според социокултурното и икономическото ниво на страната. Ето защо съдържанието на учебната програмата и самите модули ще бъде разгледано подробно от всички партньори. Всички модули ще бъдат достъпни в платформата, като съдържанието в тях ще отразява съвременните изисквания в предоставянето на палиативни грижи в домашна среда.

 • Преносимост: Съдържанието на обучителната  програма може да се трансферира. Модулите, ще бъдат свободно достъпни за всеки, който желае да ги използва. Модулите ще бъдат преведени на официалните езици на страните партньори по проекта.

 • Водеща организация : Университет Къркларели

ИР - 3  Дигитална платформа

 • Вид : Отворено / онлайн / дигитално образование - Електронно обучение/ курс

 • Описание на интелектуалния резултат :  Дистанционно и общодостъпно образование са необходими за тези, които имат трудности да получат формално образование поради различни причини. Този проект е иновативен, защото предоставя методология за дистанционно обучение в областта на палиативните грижи за неквалифицирани или нискоквалифицирани възрастни, които ще получат и сертификат за обучението. Регистрацията в обучителната платформата е възможна от всяка географска точка. В платформата ще бъдат качени различни образователни материали, свободно достъпни за потребителите. Учебните материали ще бъдат качени и на уеб страницата на Министерството на образование на Република Турция

 • Въздействие: 

 • -Дигиталната платформа ще служи за предоставяне на интерактивно обучение, а преподавателите ще комуникарат онлайн с обучаемите. –Обучаващите се могат да използват платформата по всяко време, за да прегледат дадена тема или да преразгледат познанията си. - Платформата е достъпна от всяко място, където съществува интернет.

 •  - Друго предимствата на дигиталната платформа е възможността информацията в нея да бъде навременно подновявана и актуализирана. -Платформата ще бъде с атрактивен дизайн за обучаемите. - На дигиталната платформа ще бъдат публикувани уеб линкове и информация за контакт на здравни институции, центрове за социални услуги и аптеки.

 • Преносимост : Дигитална платформа ще бъде свободно достъпни за всеки, който желае да я използва. Всяка информация качена на платформата ще бъде преведена на официалните езици на страните партньори по проекта.

 • Водеща организация : KIRKLARELI UNIVERSITESI

ИР4 Образователни видеоклипове

 • Вид : Учебни материали/ Материали за преподаватели – Литературни източници (публикации, кратки истории, случаи от практиката, статии, образователни игри, и др.)

 • Иновация: Ще бъдат заснети кратки видеоклипове по тематиката на всеки модул, които ще бъдат качени на дигиталната платформа e-Care, а също и в  социалните медии. Съдържанието на видеата ще бъде изготвено от експерти, предоставено лесно за разбиране.  Тези, които нямат възможност да получат обучение в присъствен формат, ще получат визуално такова чрез поредицата от видеоклипове. Например как се поставя катетър, измерване на пулса и др.

 • Въздействие : В e-Care програмата за предоставяне на палиативни грижи някои от теми изискват практическо обучение. Във виртуална среда такова обучение може да бъде предоставено чрез поредица от видеоклипове. Обучаемите ще учат чрез гледане и слушане на видеата. Те няма да бъдат твърде дълги и скучни, а ще бъдат включени множество примери и разяснения. Доколкото е възможно във видеоклипове няма да се употребяват медицинските термини, а ще се придържат към език, който лесно да бъде разбран от целевата група. 

 • Водеща организация : APEC Egitim Danismanlik Ltd.

ИР 5 Ръководство за обучители

 • Вид: Учебни материали/ Материали за преподаватели - Наръчник / Ръководство

 • Description  :   Ще бъде създаденf ръководство за преподаватели/ обучители, които ще предоставят интерактивното обучение на e-Care. Това ръководство ще дава насоки и напътствия. 

 • Ще съдържа: - информация за използването на дигиталната платформа; - методи за оценка и измерване в образованието; - въведение в обучителните материали; продължителността на обучителната програмата; -Очакваните постижения. 

 • Водеща организация : WYZSZA SZKOLA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

ИР6 Ръководство за обучаеми

 • Вид : Учебни материали/ Материали за преподаватели - Наръчник / Ръководство

 • Иновация : Ще бъде изготвен наръчник за обучаващите се. Той ще включва следните теми: - обща информация за курса / програмата; - изисквания за регистрация - Цел на курса / програмата; - Кратка информация за това как се използва дигиталната платформа (създаване на акаунт и навигиринае); - Информация за сертифициране.

 • Въздействие: Сертификатът ще се присъжда на тези, които успешно са завършили програмата. С този проект ние предоставяме нови работни места за хора без необходимата квалификация.

 • Водеща организация : ANKARA AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER IL MUDURLUGU

bottom of page