top of page

e-Care Palliative

Отворено и дистанционно обучение за палиативни грижи в домашна среда

Image by Cristian Newman

ЗА ПРОЕКТА

e-Care Palliative - Отворено и дистанционно обучение за палиативни грижи в домашна среда, финансиран по програма „Еразъм +

e-Care - Отворено и дистанционно обучение за палиативни грижи в домашна среда, финансиран по програма „Еразъм +“, има за цел да обучи чрез дистанционно обучение хора, полагащи палиативни грижи в болнични отделения или хосписи, домове за грижа за стари хора,  членове на семейството или роднини, които предоставят грижи в домашни условия. Необходимите учебни материали ще бъдат разработени съобразно потребностите и заявените очаквания за нови знания и умения на целевата група.

Консорциумът по проекта се състои от публични и частни организации от пет държави: Турция, Румъния, Полша, Италия и България.

bottom of page