top of page

e-Care Palliative

ЦЕЛИ

3.jpg

1.

-да се предостави висококачествено обучение по палиативни грижи, отнасящо се за всички стадии на заболяването

5.jpg

2.

насърчаването на палиативни грижи в домашни условия чрез повишаване на квалификацията на лицата, които се грижат за палиативни грижи 

8.jpg

3.

актуализиране на  знанията на хората,  работещи в хосписи, в контекста на принципа за учене през целия живот 

6.jpg

4.

да се предложи по-добро качество на живот, облекчение и комфорт на пациентите, нуждаещи се от палиативни грижи

bottom of page